Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Recertyfikacja 2016

Zapraszamy na szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz Recertyfikacje.

Zajecia teoretyczne:

Termin:

Miejsce: Zespół Szkół Sportowych w Lubinie, ul.Sybiraków 11

 

Zajęcia praktyczne: 

Termin:

Termin:  

Miejsce:  Zespół Szkół Sportowych w Lubinie, ul.Sybiraków 11

 

EGZAMIN: 

Miejsce:  Zespół Szkół Sportowych w Lubinie ul.Sybiraków 11

 

RECERTYFIKACJA :

TERMIN:

EGZAMIN:

Miejsce: Zespół Szkół Sportowych w Lubinie. 

 

Cena kursu KPP  

Cena recertyfikacji KPP

Informacji udziela Instruktor WOPR

Irenueusz Koliszak

tel. 605 740 782

 

Cel główny kursu KPP:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

 

Szczegółowe cele kształcenia:

1)   utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

2)   zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;

3)   kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

4)   kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Otwarte Kursy KPP zazwyczaj organizujemy w trzech weekendowych turach (piątek, sobota, niedziela) .

KURS Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończony otrzymaniem tytułu ratownika.

  1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem [np. OSP, WOPR], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.
  3. Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. 

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z dnia 20 października 2006r.)